Przepisy przewidujące neutralność podatkową wymiany udziałów przewidziane przez obie ustawy o podatku dochodowym weszły w życie wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej i od tego czasu doznały kilku istotnych zmian. Najistotniejszą z nich jest ta z 2015 r.

 

Orzecznictwo sądów administracyjnych okazuje się w tej kwestii niemal jednolite i korzystne dla podatników. Mianowicie powszechnie przyjmuje się, że przepisy o neutralności podatkowej wymiany udziałów mogą być stosowane także do wymiany udziałów z wieloma wspólnikami. Ten korzystny dla podatników pogląd jest wyrażany zarówno przez Naczelny Sąd Administracyjny, jak i wojewódzkie sądy administracyjne.

Pojedynczy wyrok NSA opowiadający się za stanowiskiem głoszącym, iż przedmiotowych przepisów nie można stosować do wymiany udziałów z wieloma wspólnikami jest przypadkiem odosobnionym - można więc przyjąć, że jego ponowne pojawienie się jest mało prawdopodobne.

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi orzeczeniami odnoszącymi sie do tej kwestii, które zostały zaprezentowane w linii orzeczniczej pt. Neutralność podatkowa wymiany udziałów z więcej niż jednym wspólnikiem.

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe