Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegamy dużą dynamikę zmian w systemie podatkowym i w samej Ordynacji podatkowej. W trakcie szkolenia omówiono najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w zakresie Ordynacji podatkowej w roku 2018 oraz zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 r.

 

Te ostatnie wprowadziły wiele kontrowersyjnych regulacji mających przeciwdziałać optymalizacjom podatkowym, zapobiegać wyprowadzaniu zysków za granicę i unikaniu opodatkowania.

Program szkolenia przedstawiał się następująco:

1.   Dynamika zmian w Ordynacji podatkowej

2.   Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej po reformie KAS

3.   Dalsze nowelizacje Ordynacji podatkowej po reformie KAS

4.   Wybrane problemy w stosowaniu przepisów Ordynacji podatkowej w toku kontroli celno-skarbowej

5.   Nowe instytucje w Ordynacji podatkowej w związku z uszczelnianiem systemu podatkowego

    System teleinformatyczny STIR jako nowe narzędzie dla administracji do typowania podmiotów. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nowych regulacji. Wskaźniki ryzyka – sposób ustalania i wykorzystywania danych. Instrumenty przysługujące organom. Blokada rachunku bankowego

    Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

    Zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

6.   Kolejne projekty zmiany przepisów dotykające Ordynacji podatkowej

 

Zob. nagranie ze szkolenia: https://vimeo.com/311096808/df888f28b5

 

  

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe