Polska jako pierwszy kraj w Europie wdraża obowiązek informowania o schematach podatkowych (poza Wielką Brytanią, gdzie obowiązek ten istnieje od ponad 10 lat, a jest wynikiem wewnętrznych regulacji Zjednoczonego Królestwa). Jest on konsekwencją implementacji prawa europejskiego na polski grunt. Polska czyni to jednak w sposób szerszy, niż jest wymagany przez ustawodawcę unijnego.

 

Warto zauważyć, że obowiązek raportowania nie dotyczy wyłącznie schematów optymalizacyjnych tzw. transgranicznych, lecz także schematów wewnątrzkrajowych. Przy tak rozbudowanym i nowatorskim rozwiązaniu ustawodawca wskazał, że raportowaniu będą podlegały również schematy wprowadzone przed wejściem w życie ustawy – w tym zakresie wyznaczył obowiązki szczególne – jak również niedochowanie obowiązku zagroził niezwykle dotkliwymi sankcjami karnymi skarbowymi (grzywnami do 10 mln zł!).

Nowe regulacje prawne wywołują wiele kontrowersji, szczególnie dyskutowane jest ograniczenie w wyniku ich wprowadzenia tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego, adwokata, radcy prawnego – z naruszeniem wymogów konstytucyjnych oraz prawa Unii Europejskiej. Podnosi się, że pośpiech przy wprowadzaniu tych rewolucyjnych zmian nie był uzasadniony i niewątpliwie przyczynił się do powstania szeregu wątpliwości.

Jako że brak jest wzorców, które mogłyby stanowić wskazówkę do praktycznego wypełniania tych obowiązków informacyjnych, szczególnej uwadze polecamy procedury podatkowe dotyczące raportowania, jakie znajdziecie Państwo w programie LEX Navigator Procedury Podatkowe:

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe