Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu nowego obowiązku raportowania schematów podatkowych. Obowiązek ten jest konsekwencją implementacji prawa europejskiego na polski grunt.

 

Jako że Polska jako pierwszy kraj w Europie wdraża obowiązek informowania o schematach podatkowych (poza Wielką Brytanią, gdzie obowiązek ten istnieje od ponad 10 lat, a jest wynikiem wewnętrznych regulacji Zjednoczonego Królestwa), brak jest wzorców, które mogłyby stanowić wskazówkę do praktycznego wypełniania tych obowiązków informacyjnych.

Ustawodawca polski wyszedł poza zakres prawa unijnego, wprowadzając szerszy, niż wymagany, zakres raportowania. W regulacjach wchodzących w życie 1.01.2019 r. obowiązek raportowania został w zasadzie nałożony zarówno na podmioty profesjonalne, jak i na beneficjentów tychże rozwiązań, a także na wszystkie podmioty współpracujące przy tworzeniu wdrażaniu lub realizowaniu schematów podatkowych. Polski ustawodawca uznał za zasadne również rozszerzyć obowiązek raportowania na inne, niż dochodowe, podatki – w tym również VAT.

Warto zauważyć, że obowiązek raportowania nie dotyczy wyłącznie schematów optymalizacyjnych tzw. transgranicznych, lecz także schematów wewnątrzkrajowych. Przy tak rozbudowanym i nowatorskim rozwiązaniu ustawodawca wskazał, że raportowaniu będą podlegały również schematy wprowadzone przed wejściem w życie ustawy – w tym zakresie wyznaczył obowiązki szczególne – jak również niedochowanie obowiązku zagroził niezwykle dotkliwymi sankcjami karnymi skarbowymi (sięgającymi do 10 mln zł grzywnami).

 

Program szkolenia:

 1. Zakres raportowania schematów podatkowych: 
  • kto?
  • w jakim zakresie?
  • kiedy?
 2. Co jest schematem podatkowym w rozumieniu ustawy?
 3. Schemat ogólny – schemat idywidualny: podobieństwa i różnice
 4. Dane będące przedmiotem raportowania i beneficjentów i profesjonalistów
 5. Zakres informacji przekazywanej i niezbędnej do przekazania pomiędzy stronami procesu raportowania
 6. Procedury wenętrzne związane z obowiązkiem raportowania jako niezbędny element funkcjonowania profesjonalisty
 7. Zakres procedur wewnętrznych i terminy ich realizacji
 8. Sankcje karne związane z zaniechaniem obowiązków raportowania

 

 

Szkolenie poprowadzi doradca podatkowy Krzysztof J. Musiał w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 11:00.

Zapraszamy do udziału i rejestracji! 

 

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe