Przed Polską stoją duże wyzwania w obszarze zwiększania innowacji – w rankingu innowacyjności Komisji Europejskiej Polska zajmuje czwarte od końca miejsce na 28 krajów UE. Od 2019 r. do obu ustaw o podatkach dochodowych zostanie wprowadzone Innovation Box, czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i inny praw własności intelektualnych.

 

Jest to kolejna ulga w zakresie innowacyjności po uldze podatkowej na badania i rozwój, której głównym celem jest zachęcanie przedsiębiorców do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji).

Oczywiście stosowanie Innovation Box będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Tak jak z korzystaniem z każdej ulgi, z IP Box także będą związane dodatkowe obowiązki i identycznie jak w przypadku ulgi na B+R, również Innovation Box będzie wykazywany w rocznym zeznaniu za rok podatkowy. Przedsiębiorcy powinni odczuć natychmiastowe efekty, płacąc mniejszy podatek dochodowy, natomiast na realny wpływ IP Box na innowacyjność polskiej gospodarki z pewnością trzeba będzie poczekać.

Procedura pt. Innovation Box – preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przedstawia opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualne. 

 

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe