Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie.

 

Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury. 

W monografii pt. Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • W jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne?
  • Jakie rozwiązania stosować, a jakich unikać?
  • Które przepisy mają zastosowanie i co to znaczy, że przepisy stosujemy odpowiedni?
  • Kiedy warto szczegółowo sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzestać na oświadczeniach?

Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się omawianą problematyką. Będzie pomocna osobom, które odpowiadają za organizację szkoleń w administracji publicznej oraz wykonawcom świadczącym usługi edukacyjne, medyczne, cateringowe startujących w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Zamówienia Publiczne