W tej kwestii istniały dwa stanowiska, ostatecznie jednak uchwała NSA z 26.02.2018 r., I FPS 5/17, przesądziła sprawę na rzecz korzystnego dla podatników poglądu, iż uchylenie decyzji, na podstawie której prowadzono egzekucję, powoduje unicestwienie wcześniejszego przerwania biegu przedawnienia.

 

Warto dodać, że wcześniejsza uchwała NSA z 28.04.2014 r., I FPS 8/13, podobną materię rozstrzygnęła także na korzyść podatników, uznając, że uchylenie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje unicestwienie przerwania biegu terminu przedawnienia.

Można więc podsumować, że w orzecznictwie sądów administracyjnych przesądzone jest, że późniejsze uchylenie podstawy prawnej egzekucji unicestwia związane z nią przerwanie biegu przedawnienia w każdym przypadku - zarówno, gdy podstawą tą jest decyzja ostateczna, jak i rygor natychmiastowej wykonalności.

Zestawienie orzeczeń odnoszących się do przedmiotowego zagadnienia zawarto w linii orzeczniczej pt. Przerwanie biegu przedawnienia ze względu na egzekucję a uchylenie decyzji podatkowej, na podstawie której egzekucję prowadzono.

Zachęcamy do lektury!

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe