Na przestrzeni ostatnich lat dostrzegamy dużą dynamikę zmian w systemie podatkowym i w samej Ordynacji podatkowej. Niezależnie od prac nad nowym aktem normującym przepisy ogólnego prawa podatkowego, zauważymy doraźne działania zmierzające do wyposażenia organów podatkowych w narzędzia prawne zmierzające do poprawy efektywności działań. 

 

Lata 2017 i 2018 przyniosły szereg zmian zarówno w zakresie samej organizacji administracji odpowiedzialnej za pobór podatków, jak i procedur służących weryfikowaniu przestrzegania przez podatników przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie dokonywane są inne zmiany w założeniu mające służyć zwalczaniu przestępczości gospodarczej oraz związane z uszczelnianiem systemu, a także stworzeniem administracji skarbowej instrumentów zdobywania informacji o zdarzeniach gospodarczych.  Mimo iż kolejnymi obwieszczeniami Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej są ogłaszane nowe teksty jednolite tego aktu prawnego, jak pokazały doświadczenia legislacyjne prace nad doraźnym nowelizowaniem przepisów nie zostały zakończone. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie najważniejszych zmian, jakie nastąpiły w zakresie Ordynacji podatkowej.

 

Program szkolenia:

  1. Dynamika zmian w Ordynacji podatkowej
  2. Zmiany przepisów Ordynacji podatkowej po reformie KAS
  3. Dalsze nowelizacje Ordynacji podatkowej po reformie KAS
  4. Wybrane problemy w stosowaniu przepisów Ordynacji podatkowej w toku kontroli celno-skarbowej
  5. Nowe instytucje w Ordynacji podatkowej w związku z uszczelnianiem systemu podatkowego: 1) System teleinformatyczny STIR jako nowe narzędzie dla administracji do typowania podmiotów. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nowych regulacji. Wskaźniki ryzyka – sposób ustalania i wykorzystywania danych. Instrumenty przysługujące organom. Blokada rachunku bankowego; 2) Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych; 3) Zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
  6. Kolejne projekty zmiany przepisów dotykające Ordynacji podatkowej

 

Szkolenie poprowadzi dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ w dniu 9.01.2019 r. o godz. 11:00.

Zapraszamy do udziału i rejestracji!

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe