Każdy, kto w jakikolwiek sposób jest związany z funkcjonowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinien posługiwać się profesjonalnie przygotowanymi dokumentami jej dotyczącymi.

W publikacji: Turkowski S., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory umów, pism i dokumentów, wyd. III, WKP 2018, zostały zawarte wzory dokumentów najczęściej wykorzystywane w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, takie jak: uchwały organów spółki, regulaminy i wnioski, a także wzory pozwów oraz umów.

Opracowanie zawiera szeroki katalog tematyczny, obejmujący także kwestie sądowe i egzekucyjne, a także obszerne objaśnienia do każdego wzoru.

Publikacja jest przeznaczona dla radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników spółek (księgowych, pracowników działów handlowych, windykacji), osób prowadzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zainteresowanych założeniem takiej spółki.

Zachęcamy do korzystania!

 

Wojciech Kowalski

Navigator Prawo Cywilne i Handlowe