Poradnik pt. Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 zawiera omówienie najnowszych zmian w zakresie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Zmiany te zostały wprowadzone ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Od 18.04.2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia musi być składany wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast pełna elektronizacja nastąpi od 18.10.2018 r.

Publikacja jest skierowana do wszystkich, którzy na co dzień stykają się z problematyką zamówień publicznych: prawników, pracowników instytucji zamawiających, a także wykonawców będących uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Zamówienia Publiczne