Unijne rozporządzenie RODO wprowadza rewolucyjne zmiany związane z przetwarzaniem danych osobowych, które są egzekwowane od 25.05.2018 r. W efekcie konieczne stało się przemodelowanie przepływu informacji i danych osobowych oraz ich zabezpieczeń w każdej firmie. Biura rachunkowe, by właściwie realizować ciążące na nim zadania, muszą dokonać analizy nowych pojęć, definicji i obowiązków.

 

O tym, jakie kroki w procesie dostosowawczym warto podejmować dowiesz się ze szkolenia online:

     Jaką dokumentację po 25.05.2018 r. powinny prowadzić biura rachunkowe - ze szczególnym uwzględnieniem rejestru czynności przetwarzania

     Jak dokonać analizy powołania IOD w biurze rachunkowym

     W jakich sytuacjach biura rachunkowe będą miały obowiązek zgłaszać naruszenia ochrony danych osobowych

     Jak realizować nowe prawa przysługujące jednostkom w kontekście prowadzenia działalności kadrowo - księgowej

     Czy biura rachunkowe mają obowiązek szacowania ryzyka

     W jakim stopniu certyfikacja w przypadku biura rachunkowego może zminimalizować ryzyko wysokich kar pieniężnych

     Jakie wyłączenia przewiduje projekt ustawy o ochronie danych osobowych dla najmniejszych biur rachunkowych

 

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe