W orzecznictwie można odnotować rozbieżności co do oceny czy koszty sporządzenia prywatnej opinii (ekspertyzy) mogą zostać uwzględnione w ramach odszkodowania.

 

Szczególnie duże rozbieżności pojawiają się w sprawach o zapłatę odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym. Nie budzi natomiast wątpliwości sama dopuszczalność posługiwania się prywatnymi opiniami zarówno na etapie przedsądowym jak i w toku procesu cywilnego.

Analiza orzecznictwa dotycząca tego zagadnienia została przeprowadzona w najnowszej linii orzeczniczej Ł. Węgrzynowskiego, Czy koszty sporządzenia prywatnej opinii (ekspertyzy) mogą zostać uwzględnione w ramach odszkodowania, LEX/el. 2018.

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Postępowanie Cywilne