W orzecznictwie zauważyć można sprzeczne poglądy odnośnie tego, czy zachodzi podstawa do przekazania sprawy innemu sądowi, jeżeli oskarżonym w sprawie jest sędzia sądu właściwego na zasadach ogólnych do rozpoznania sprawy.

Istnieją również rozbieżności orzecznicze co do tego, czy zmiana sądu jest uzasadniona w przypadku, gdy sąd ma rozpoznawać zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa w sprawie dotyczącej sędziego danego sądu. Wskazuje się natomiast, że jeżeli sędzia danego sądu lub osoba dla niego najbliższa jest pokrzywdzonym przestępstwem, to zasadnym jest przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu. Z kolei potrzeba przesłuchania w sprawie w charakterze świadków sędziów (innych pracowników) danego sądu może, choć nie zawsze, uzasadniać zmianę właściwości miejscowej sądu.

Analizę orzecznictwa dotyczącą powyższych zagadnień znajdziemy w najnowszej linii orzeczniczej A. Partyk:

Udział sędziego w procesie karnym w charakterze strony lub świadka jako podstawa zmiany właściwości miejscowej sądu, LEX/el. 2018.

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska