Rok 2018 przyniesie nam największe od wielu lat zmiany w zakresie kwot niepodlegających opodatkowaniu PIT. Zmieni się kwota wolna od podatku, podwoją się koszty autorskie, ale przede wszystkim zmianie ulegną limity zwolnień podatkowych – m.in. w zakresie wygranych w grach i konkursach, zapomóg i świadczeń z ZFŚS, które do końca 2017 r. były wolne od podatku jedynie do kwoty 380 zł w skali roku.

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione zmiany w PIT skutkujące obniżeniem podatku rozliczanego przez płatników. Będzie również możliwość zadawania pytań – zachęcamy do ich przesyłania przed szkoleniem lub zadania ich w jego trakcie.

Program:

 • Nowa wysokość kwoty zmniejszającej podatek
 • „Ulga” przy zaliczkach – kiedy naliczać, kiedy nie naliczać?
 • Nowy limit autorskich kosztów uzyskania
 • Nowe limity zwolnień podatkowych
  • Wygrane w grach
  • Świadczenia związkowe
  • Diety społeczników
  • Zapomogi
  • Zamiana rzeczy i praw
  • Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
  • 380 zł
  • Żłobki i przedszkola
  • Wypoczynek dzieci
  • Praktyki studenckie
  • Świadczenia dla wdów i sierot
 • Nowe zwolnienia podatkowe
  • Wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym
  • Szkolenia z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej
  • Umorzone należności

 

Wszystkie ww. kwestie zostaną omówione przez doradcę podatkowego Pawła Ziółkowskiego w trakcie szkolenia online, które odbędzie się 30.01.2018 r. o godz. 11:00.

Zapraszamy do udziału i rejestracji!

https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/pit-2018-nowe-kwoty-od-ktorych-nie-placi-sie-podatku,802.html

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe