Spośród zmian w VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., bardzo ważne są nowe przepisy o fakturach korygujących. Obecnie wystawia się je według zasad wskazanych w art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług.

Spośród zmian w VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., bardzo ważne są nowe przepisy o fakturach korygujących. Obecnie wystawia się je według zasad wskazanych w art. 106j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Istotną modyfikacją jest to, iż podatnik nie musi już posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta, jeżeli spełni kilka warunków. Wystarczające jest udokumentowanie, że próbował zdobyć takie potwierdzenie. Dodatkowo nabywca powinien wiedzieć, że transakcja została przeprowadzona na warunkach z faktury korygującej.

Zmiany te Ministerstwo Finansów uzasadniało głośnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie Kraft Foods o sygn. akt C-588/10.

Polecam Państwa uwadze procedury znajdujące się w LEX Navigator Procedury Podatkowe dotyczące tej tematyki – w nowych wersjach czasowych:

1)    Faktury korygujące – moment rozliczenia

2)    Faktury korygujące – potwierdzenia

3)    Faktury korygujące – zasady wystawiania

4)    Zbiorcze faktury korygujące – warunki stosowania


Iwona Kaczorowska

Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe