W grudniu br. LEX Navigator Prawo Handlowe został wzbogacony o kilkadziesiąt procedur z zakresu rozwiązania i likwidacji spółek handlowych. 

W grudniu br. LEX Navigator Prawo Handlowe został wzbogacony o kilkadziesiąt procedur z zakresu rozwiązania i likwidacji spółek handlowych.

            Szczególnie polecamy następujące procedury:

 • Czynności likwidacyjne i rozliczenia ze wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej (aktualizacja danych)

 • Czynności likwidatorów poprzedzające czynności likwidacyjne w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (czynności formalne)

 • Odwołanie likwidatora spółki jawnej

 • Przebieg likwidacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Przebieg postępowania likwidacyjnego w spółce jawnej

 • Przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Ustanowienie likwidatora spółki jawnej przez sąd

 • Ustanowienie likwidatora w spółce komandytowo-akcyjnej

 • Ustanowienie likwidatorów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Zabezpieczenie i zaspokojenie wierzycieli w procesie likwidacji spółki z ograniczona odpowiedzialnością

 • Zgłoszenie do rejestru otwarcia likwidacji spółki jawnej (aktualizacji danych)

 • Zgłoszenie zakończenia likwidacji i złożenie wniosku o wykreślenie spółki jawnej z rejestru

  Anna Kubuj

  Wydawca

  LEX Navigator Prawo Handlowe