W Nawigatorze Procedury Prawa Pracy przygotowaliśmy procedurę dot. bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, obowiązującym od 24 października br.

W Nawigatorze Procedury Prawa Pracy przygotowaliśmy procedurę dot. bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, obowiązującym od 24 października br.

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do tworzenia wymaganego przepisami prawnymi poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia jest zadaniem wszystkich stron uczestniczących w procesie pracy. Jeżeli maszyny nie mogą być używane bez ryzyka dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien zastosować rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z ich eksploatacją.

Agnieszka Walczak