Z przyjemnością informuję, że od momentu, kiedy to w styczniu 2013 r. po raz pierwszy zaprezentowaliśmy Państwu LEX Navigator Postępowanie Karne, jego zawartość wzrosła już ponad 3-krotnie i wynosi obecnie 360 procedur oraz ponad 15 tysięcy innych dokumentów z zakresu szeroko pojętej wykładni i praktyki.

Z przyjemnością informuję, że od momentu, kiedy to w styczniu 2013 r. po raz pierwszy zaprezentowaliśmy Państwu LEX Navigator Postępowanie Karne, jego zawartość wzrosła już ponad 3-krotnie i wynosi obecnie 360 procedur oraz ponad 15 tysięcy innych dokumentów z zakresu szeroko pojętej wykładni i praktyki.

W programie znajduje się już komplet zaplanowanych procedur z zakresu:

- przepisów wstępnych KPK,

- właściwości sądu i instytucji wyłączenia sędziego,

- postępowania przygotowawczego,

- stosowania środków przymusu,

- postępowania odwoławczego,

- postępowania z oskarżenia prywatnego,

- postępowania przyspieszonego,

- postępowania nakazowego,

- postępowania odwoławczego,

- kosztów procesu,

- postępowania przed sądami wojskowymi.

W pozostałych obszarach postępowania karnego procedury są systematycznie uzupełniane i docelowo ich liczba w programie wyniesie powyżej 450 sztuk.

Eliza Wasińska

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Karne