21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289). Ustawa ta znowelizowała m. in. ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na skutek czego znaczna część procedur egzekucyjnych uległa zmianom. Zostały one zaktualizowane i są dostępne w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne w wersjach opisujących aktualnie obowiązujące przepisy.

21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289). Ustawa ta znowelizowała m. in. ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na skutek czego znaczna część procedur egzekucyjnych uległa zmianom. Zostały one zaktualizowane i są dostępne w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne w wersjach opisujących aktualnie obowiązujące przepisy.

Wraz z grudniową aktualizacją została dodana do naszych programów - w tym również do LEX Navigator Postępowanie Administracyjne - najnowsza wersja komentarza aktualizowanego do kodeksu postępowania administracyjnego, którego autorami są uznani administratywiści - profesorowie Małgorzata Jaśkowska i Andrzej Wróbel. Data stanu prawnego (aktualności) komentarza to 15 września 2013 r.

Ponadto program wzbogacił się o kolejne dokumenty - łącznie ponad 1000. Daje to łącznie zawartość ponad 45 tysięcy dokumentów różnego rodzaju w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, w tym ponad 520 procedur.


Bartosz Starczewski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne