Od listopada br. zbiór komentarzy opublikowanych w LEX Navigator Prawo Handlowe wzbogacony został o Komentarz do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym autorstwa pani dr Agnieszki Michnik. 

Od listopada br. zbiór komentarzy opublikowanych w LEX Navigator Prawo Handlowe wzbogacony został o Komentarz do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym autorstwa pani dr Agnieszki Michnik.

W opracowaniu wskazano wątpliwości interpretacyjne mogące pojawiać się w związku ze stosowaniem poszczególnych przepisów oraz zaprezentowano możliwości ich rozwiązania. Uwzględniono wszystkie zmiany wprowadzone w wielokrotnie nowelizowanej ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 1 czerwca 2013 r.

W komentarzu powołane zostały najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłe na tle omawianych przepisów. Przedstawiono również poglądy doktryny z zaznaczeniem kwestii kontrowersyjnych budzących wątpliwości w praktyce.

Anna Kubuj

Wydawca

LEX Navigator Prawo Handlowe