21 listopada 2013 r. weszła w życie nowa ustawa - o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Ustawa ta reguluje administracyjne postępowanie egzekucyjne w przypadku, gdy w postępowaniu udział biorą organy innych państw, lub gdy polskie organy uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w innych państwach. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła wiele zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

21 listopada 2013 r. weszła w życie nowa ustawa - o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Ustawa ta reguluje administracyjne postępowanie egzekucyjne w przypadku, gdy w postępowaniu udział biorą organy innych państw, lub gdy polskie organy uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w innych państwach. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła wiele zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na skutek tych zmian w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne:

- 12 procedur egzekucyjnych stało się nieaktualnych - i w programie są prezentowane jako nieaktualne;

- 39 procedur egzekucyjnych uzyskało nowe wersje czasowe - i w programie są prezentowane w dwóch wersjach czasowych;

- 8 nowych procedur egzekucyjnych zostało przygotowanych;

- ok. 40 nowych procedur zostanie przygotowanych do ustawy o wzajemnej pomocy - są one już przygotowywane i będą dodawane do programu w najbliższych tygodniach.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy egzekucyjnej w programie dostępne są aktualne dokumenty wykładni dotyczące nowych przepisów!

Są to pierwsze dokumenty wykładni dotyczące tych przepisów dostępne na rynku!

Podobnie będzie w przypadku procedur do ustawy o wzajemnej pomocy - to pierwsze dokumenty omawiające przepisy tej ustawy.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera obecnie 555 procedur, z czego 331 w części administracyjnej oraz 224 w części sądowoadministracyjnej. Łącznie program zawiera ponad 45 tysięcy dokumentów.

Bartosz Starczewski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne