Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikiem CIT. Opodatkowaniu podlegać będą zarówno spółka, jak i jej udziałowcy, co oznacza, że obciążenia fiskalne firmy znacznie wzrosną. Tematyka opodatkowania dochodu osiągniętego przez wspólników spółek osobowych jest niezwykle aktualna, a radykalne zmiany w CIT obejmą wszystkich podatników.

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikiem CIT. Opodatkowaniu podlegać będą zarówno spółka, jak i jej udziałowcy, co oznacza, że obciążenia fiskalne firmy znacznie wzrosną. Tematyka opodatkowania dochodu osiągniętego przez wspólników spółek osobowych jest niezwykle aktualna, a radykalne zmiany w CIT obejmą wszystkich podatników.


W LEX Navigator Procedury Podatkowe  znajdziecie Państwo procedury dotyczące zasad opodatkowania spółek osobowych, wraz z omówieniem zmian, jakie wejdą w życie od 2014 r., a także dotyczące odpowiedzialności podatkowej wspólników spółek osobowych oraz podatkowe kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej przez spółki osobowe.

Regulacje dotyczące opodatkowania spółek osobowych zostały omówione
w następujących procedurach:

 • Likwidacja działalności gospodarczej - osobowe spółki prawa handlowego
 • Likwidacja spółki osobowej
 • Opodatkowanie wspólników w handlowych spółkach osobowych
 • Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej
 • Opodatkowanie wspólników w spółce jawnej
 • Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej
 • Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT)
 • Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (CIT)
 • Opodatkowanie wspólników w spółce partnerskiej
 • Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek osobowych
 • Spółki osobowe a podatek dochodowy
 • Wypłata dywidendy osobom fizycznym
 • Wystąpienie ze spółki osobowej

Iwona Kaczorowska

Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe