Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu w LEX Navigator Postępowanie Cywilne zamieściliśmy procedury z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu w LEX Navigator Postępowanie Cywilne zamieściliśmy procedury z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Schematy zostały opatrzone rozbudowanymi praktycznymi wskazówkami, które przeprowadzą użytkownika przez to niełatwe i budzące szereg kontrowersji postępowanie.

Lista procedur:

 • Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji w postępowaniu wieczystoksięgowym skargi na postanowienie referendarza sądowego oddalające wniosek, odrzucające wniosek albo umarzające postępowanie w sprawie
 • Zwrot wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym i rejestrowym ze względu na braki fiskalne
 • Rozpoznanie wniosku o wpis do księgi wieczystej przez referendarza sądowego
 • Wniesienie skargi na wpis w księdze wieczystej albo inne orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • Rozpoznanie przez sąd pierwszej instancji skargi na wpis w księdze wieczystej dokonany przez referendarza sądowego
 • Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego na wniosek
 • Wszczęcie postępowania wieczystoksięgowego z urzędu
 • Rejestracja w dzienniku ksiąg wieczystych wniosku o wpis, skargi na wpis dokonany przez referendarza sądowego oraz apelacji od wpisu dokonanego lub utrzymanego w mocy przez sąd pierwszej instancji
 • Wpis do księgi wieczystej wzmianki o wniosku oraz o skardze na wpis dokonany przez referendarza sądowego
 • Wniesienie apelacji w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • Rozpoznanie apelacji w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • Wpis do księgi wieczystej wzmianki o apelacji od wpisu dokonanego lub utrzymanego w mocy przez sąd pierwszej instancji
 • Wpis do księgi wieczystej wzmianki o skardze kasacyjnej
 • Zawiadomienie sądu prowadzącego księgę wieczystą o zmianie adresu uprawnionego i wskazanie pełnomocnika do doręczeń przez uprawnionego mającego miejsce zamieszkania i siedzibę za granicą
 • Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • Sprostowanie usterki wpisu w księdze wieczystej

Wojciech Kowalski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne