LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzbogacił się o kolejną monografię (w części sądowoadministracyjnej): "Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych" pod redakcją profesora Jana Pawła Tarno oraz doktora Andrzeja Kisielewicza, Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. To już 44 monografia dostępna w programie.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzbogacił się o kolejną monografię (w części sądowoadministracyjnej): "Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych" pod redakcją profesora Jana Pawła Tarno oraz doktora Andrzeja Kisielewicza, Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. To już 44 monografia dostępna w programie.

Ponadto w październiku program wzbogacił się o kolejne dokumenty - łącznie ponad 600. Daje to łącznie zawartość ponad 44 tysięcy dokumentów różnego rodzaju w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, w tym ponad 500 procedur.

Bartosz Starczewski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne