Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu w LEX Navigator Postępowanie Cywilne zamieściliśmy komplet procedur z zakresu postępowania zabezpieczającego.

Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu w LEX Navigator Postępowanie Cywilne zamieściliśmy komplet procedur z zakresu postępowania zabezpieczającego.

W rezultacie, w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajduje się już ponad 90% procedur uregulowanych w przepisach Kodeksu postępowania cywilneg.

Zgodnie z zapowiedziami, prawdopodobnie jeszcze tej jesieni będą mieć Państwo do dyspozycji wszystkie procedury pochodzące z ww. regulacji prawnej.

Wojciech Kowalski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne