We wrześniu zostały dodane do LEX Navigator Postępowanie Administracyjne kolejne dokumenty - w tym 11 nowych procedur oraz ponad 1300 innych dokumentów wykładni.

We wrześniu zostały dodane do LEX Navigator Postępowanie Administracyjne kolejne dokumenty - w tym 11 nowych procedur oraz ponad 1300 innych dokumentów wykładni.

Dzięki temu program zawiera ponad 490 procedur z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej, ochrony informacji niejawnych oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już łącznie 497 procedur oraz ok. 43 tysiące innych dokumentów - aktów prawnych, orzeczeń i pism urzędowych, tez z piśmiennictwa i glos, komentarzy i monografii oraz wzorów.

Bartosz Starczewski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne