W dniu 12 września 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną o sygn. PT7/033/1/589/MIIL/13/RD-94492 dotyczącą nazw na paragonach fiskalnych. Wymóg dotyczący umieszczenia na paragonie nazwy pozwalającej na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi od dawna budził wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców, a wskazana interpretacja jest dla nich bardzo korzystna. W LEX Navigator Procedury Podatkowe znajdziecie Państwo procedurę odnoszącą się do przedmiotowej kwestii pt. NAZWA TOWARU LUB USŁUGI NA PARAGONIE FISKALNYM.

Minister Finansów nie będzie ścigał za niewłaściwe nazwy na paragonach fiskalnych

W dniu 12 września 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną o sygn. PT7/033/1/589/MIIL/13/RD-94492 dotyczącą nazw na paragonach fiskalnych. Wymóg dotyczący umieszczenia na paragonie nazwy pozwalającej na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi od dawna budził wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców, a wskazana interpretacja jest dla nich bardzo korzystna.

Dla celów prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej, podatnicy powinni posługiwać się nazwami towarów lub usług pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. Przepisy rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) obligują do wyznaczenia takiej nazwy, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpliwości, co do rodzaju towaru lub usługi, ale, jak podkreślił Minister Finansów, nie zobowiązują do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub poszczególnych cech danego rodzaju lub usługi.

Aby właściwie ewidencjonować, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że paragon ma spełniać nie tylko funkcje podatkowe, tj. m.in. wskazywać, czy została naliczona właściwa stawka VAT, ale też inne – ważne z punktu widzenia klienta, tj. ochronną, informacyjną i kontrolną (które nabierają znaczenia w przypadku np. reklamacji czy zwrotu). Ewidencjonując sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej, podatnik musi zatem wpisać w jej bazie towarowej takie nazwy, które odzwierciedlają na paragonie asortyment lub produkt finalny wymieniony w cenniku. Należy też jednak pamiętać, że mimo iż asortyment czy cennik pomagają w jednoznacznym określeniu towaru czy usługi, to czasami dany towar oferowany po różnych cenach i podlegający tej samej stawce podatkowej może być objęty jedną nazwą, np. jabłka (różne odmiany).

Procedurę odnoszącą się do przedmiotowej kwestii pt. NAZWA TOWARU LUB USŁUGI NA PARAGONIE FISKALNYM znajdziecie Państwo w LEX Navigator Procedury Podatkowe.

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe