Nowo uchwalone rozwiązania w zakresie podatku od towarów i usług ostatecznie wchodzą w życie w trzech terminach 1 stycznia 2013 r., 1 kwietnia 2013 r. oraz 1 stycznia 2014 r.. Prezentację zmienionych regulacji znajdziecie Państwo w nowych wersjach czasowych procedur podatkowych.

Nowo uchwalone rozwiązania w zakresie podatku od towarów i usług ostatecznie wchodzą w życie w trzech terminach:
• 1 stycznia 2013 r.,
• 1 kwietnia 2013 r. oraz
• 1 stycznia 2014 r.
Prezentację zmienionych regulacji znajdziecie Państwo w nowych wersjach czasowych procedur podatkowych.
Takie szczegółowe i uporządkowane przedstawienie zmian w jednej z najważniejszych ustaw podatkowych dla przedsiębiorców z pewnością przyczyni się do pełniejszego zrozumienia wprowadzonej nowelizacji.

Od 1 kwietnia br. obowiązują kolejne zmiany w VAT. Zwracamy Państwa uwagę na dwie z nich.

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW – uchylenie niezgodnych z prawem unijnym warunków stosowania wyłączeń od opodatkowania przemieszczeń towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z innego państwa Unii Europejskiej do Polski

Przemieszczania towarów nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, gdy towary przemieszczane są m.in. w celu:
• dokonania czynności odpowiadającej eksportowi (likwidacja 90-dniowego terminu oraz warunku objęcia towarów procedurą wywozu w państwie, z którego są przemieszczane),
• dokonania czynności odpowiadającej WDT (likwidacja 90-dniowego terminu),
• wyceny lub wykonania na nich prac (likwidacja 90-dniowego terminu, uwzględnienie wprost wyceny),
• czasowego świadczenia usług (likwidacja 24-miesięcznego terminu).
Więcej w procedurze: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW - uchylenie niezgodnych z prawem unijnym warunków stosowania wyłączeń od opodatkowania przemieszczeń towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa z Polski do innego państwa Unii Europejskiej

Przemieszczenia towarów przez podatnika z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, należących do jego przedsiębiorstwa, które mają służyć działalności gospodarczej, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, jeżeli towary przemieszczane są w celu:
• dokonania eksportu (likwidacja warunku posiadania dokumentu celnego potwierdzającego objęcie towarów procedurą wywozu),
• wyceny lub wykonania na nich prac (uwzględnienie wprost wyceny),
• czasowego świadczenia usług (likwidacja 24-miesięcznego terminu).
Zobacz procedura: Dostawa towaru do kontrahenta z UE.

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe