Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodów – niekorzystne dla podatników, którzy w swojej działalności nie przestrzegają terminów płatności dotyczących ciążących na nich zobowiązań.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodów – niekorzystne dla podatników, którzy w swojej działalności nie przestrzegają terminów płatności dotyczących ciążących na nich zobowiązań. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić nowe regulacje w odpowiedzi na napływające ze strony przedsiębiorców skargi na istotne opóźnienia płatności wynikających z umów cywilnoprawnych. Uczynił to jednak w sposób nieudolny, stwarzając wiele czysto praktycznych problemów – np. jaki kurs zastosować w przypadku kilku dostaw po różnych cenach, za które nie dokonano zapłaty.

Terminowe płatności pozwalają zachować płynność finansową i zaplanować wydatki. Niestety trafiają się kontrahenci nieuczciwi, którzy nie płacą w terminie.
W takich przypadkach zastosowanie będzie miała procedura KOREKTA KOSZTÓW W PRZYPADKU BRAKU ZAPŁATY.
Systematyzuje ona wiedzę na temat nowego obowiązku dokonywania korekt kosztów oraz zastosowania tych korekt w praktyce.

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe