Spośród zmian VAT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., najdalej idące dotyczą przepisów określających powstawanie obowiązku podatkowego w VAT. W tym zakresie czeka podatników mała rewolucja, gdyż wiele zmian jest bardzo istotnych.

Dotychczasowe oraz nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT zostały w programie omówione w kilkunastu procedurach.

Ponadto zapraszamy Klientów do udziału w BEZPŁATNYM WEBINARZE w dniu 19 września 2013 r., którego przedmiotem będzie właśnie daleko idące przeformułowanie zasad ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT od 2014 r.

Spośród zmian VAT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., najdalej idące dotyczą przepisów określających powstawanie obowiązku podatkowego w VAT. W tym zakresie czeka podatników mała rewolucja, gdyż wiele zmian jest bardzo istotnych.

Od 1 stycznia 2014 r. znacznie częściej niż obecnie będzie miała zastosowanie zasada, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Spowodowane to będzie z jednej strony rezygnacją z przepisu stanowiącego, że jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (obecnie stanowi tak art. 19 ust. 4 ustawy o VAT), z drugiej zaś – istotnym ograniczeniem przypadków, w których obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług powstaje w sposób szczególny (dotyczyć to będzie, przykładowo, usług transportowych i spedycyjnych, czy dostaw lokali i budynków).

Nowością 2014 r. będzie również wprowadzenie przepisów określających szczególny sposób powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług oraz dostawach, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń (a więc dla sprzedaży rozliczanej w okresach rozliczeniowych).

Dotychczasowe oraz nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT zostały omówione w następujących procedurach:

 • Obowiązek podatkowy w VAT – dostawy drukowanych książek, gazet i czasopism do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – dostawy drukowanych książek, gazet i czasopism od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca do 31 grudnia 2013 r.Obowiązek podatkowy w VAT – import usług do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – import usług od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług budowlanych i budowlano-montażowych do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług budowlanych i budowlano-montażowych od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług drukowania do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług drukowania od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług stałej obsługi prawnej i biurowej od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług transportowych, spedycyjnych i przeładunkowych do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – świadczenie usług udzielania licencji do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – zasady ogólne do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT – zasady ogólne od 1 stycznia 2014 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT u małych podatników korzystających z metody kasowej
 • Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu  dostarczania tzw. mediów do 31 grudnia 2013 r.
 • Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu  dostarczania tzw. mediów od 1 stycznia 2014 r.

Daleko idące przeformułowanie zasad ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego – wraz z porównaniem zasad dotychczasowych oraz nowych, a także wskazaniem różnic między nimi – stanie się także przedmiotem bezpłatnego webinaru dla Klientów LEX Navigatora Procedury Podatkowe, na który zapraszamy w dniu 19 września br. w godz. 12:00-13:30.

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe