Jest mi niezmiernie miło poinformować, że na dzień dzisiejszy w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajduje się ponad 800 procedur związanych bezpośrednio z postępowaniem cywilnym uregulowanym w k.p.c.

Stanowi to ponad 80% planowanej liczby procedur dotyczących k.p.c. 

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że na dzień dzisiejszy w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajduje się ponad 800 procedur związanych bezpośrednio z postępowaniem cywilnym uregulowanym w k.p.c.

Stanowi to ponad 80% planowanej liczby procedur dotyczących k.p.c. 

Reszta procedur powinna zostać dołączona do produktu w ciągu najbliższych kliku tygodni.

Przypominamy jednocześnie, że w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajdziecie Państwo kilkadziesiąt tysięcy innych dokumentów z szeroko pojętej wykładni i praktyki, które dotyczą problematyki postępowania cywilnego.

Warto również przypomnieć, że procedury znajdujące się w programie są stale aktualizowane m.in. w związku ze zmianami stanu prawnego i najnowszym orzecznictwem.

Wojciech Kowalski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne