Wraz z wrześniową aktualizacją została dodana do naszych programów najnowsza wersja komentarza do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi autorstwa B. Dautera, B. Gruszczyńskiego, A. Kabata oraz M. Niezgódki-Medek. Data stanu prawnego (aktualności) komentarza to 30 kwietnia 2013 r.

Wraz z wrześniową aktualizacją została dodana do naszych programów najnowsza wersja komentarza do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi autorstwa B. Dautera, B. Gruszczyńskiego, A. Kabata oraz M. Niezgódki-Medek. Data stanu prawnego (aktualności) komentarza to 30 kwietnia 2013 r.

Ponadto do programu została dodana nowa monografia dotycząca tematyki postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego - Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym autorstwa W. Federczyka.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już łącznie 486 procedur oraz ponad 41 tysięcy innych dokumentów - aktów prawnych, orzeczeń i pism urzędowych, tez z piśmiennictwa i glos, komentarzy i monografii oraz wzorów.