Od 15 lipca do 15 sierpnia Wolters Kluwer Polska otwiera swoim klientom nieograniczony dostęp testowy do 2 najnowszych programów z rodziny LEX Navigator

Od 15 lipca do 15 sierpnia Wolters Kluwer Polska otwiera swoim klientom nieograniczony dostęp testowy do 2 najnowszych programów z rodziny LEX Navigator:

  • LEX Navigator Prawo Handlowe
  • LEX Navigator Procedury Prawa Pracy

Nie posiadasz Systemu Informacji Prawnej LEX? Nie pracujesz z programem LEX Navigator? Sprawdź korzyści jakie dają Navigatory oraz poznaj specjalną ofertę wakacyjną.

Zamów 7-dniowy dostęp testowy produktów, klikając tutaj

LEX Navigator Prawo Handlowe

LEX Navigator Prawo Handlowe zawiera ponad 90 procedur związanych z prawem spółek. Liczba ta stale wzrasta, wzbogacając program z każdym dniem. W wielu przypadkach przepisy kodeksu spółek handlowych określają tylko jakie czynności powinny być podjęte w ramach danej procedury bez doprecyzowania kolejności ich wykonania. Wiele spośród czynności składających się na tak pojęte procedury odbywa się równolegle. Jak pokazała praktyka, sekwencja kroków w poszczególnych procedurach nie może być dowolna, jeśli mają one zakończyć się powodzeniem.
Dzięki LEX Navigator Prawo Handlowe unikniesz błędów - szybko i trafnie dotrzesz do celu. Redakcję naukową nad publikacją objął Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba.

Przykładowe procedury:

- Procedura dobrowolnego umorzenia udziałów
- Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały o podziale
- Procedura obniżenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Zobacz pełną listę procedur

LEX Navigator Procedury Prawa Pracy

LEX Navigator Procedury Prawa Pracy to blisko 200 najważniejszych i najczęściej stosowanych procedur z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP oraz prawa pracy w procesie cywilnym. Praktyczne komentarze zostały opracowane pod redakcją naukową Prof. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka oraz dr. Janusza Żołyńskiego. Wskazówki do poszczególnych procedur i ich kroków to szereg przydatnych informacji. Zwracają one uwagę na istotne kwestie, przypominają o ważnych przepisach i terminach, a także przestrzegają przed popełnieniem błędów, które mogą narazić pracodawcę na konsekwencje w przypadku kontroli PIP, ZUS czy US.

Przykładowe procedury:

-Zasady ustalania wymiaru zasiłku macierzyńskiego
-Przeprowadzanie badań profilaktycznych - badania wstępne
- Czynności przygotowawcze przed rozprawą w sprawach z zakresu prawa pracy

Zobacz pełną listę procedur