Wraz z sierpniową aktualizacją została dodana do naszych programów najnowsza wersja komentarza aktualizowanego do kodeksu postępowania administracyjnego, którego autorami są uznani administratywiści profesorowie Małgorzata Jaśkowska i Andrzej Wróbel.

Wraz z sierpniową aktualizacją została dodana do naszych programów najnowsza wersja komentarza aktualizowanego do kodeksu postępowania administracyjnego, którego autorami są uznani administratywiści profesorowie Małgorzata Jaśkowska i Andrzej Wróbel. Data stanu prawnego (aktualności) komentarza to 18 lipca 2013 r.

Komentarz ten został dodany również do LEX Navigator Postępowanie Administracyjne. Jest to bez wątpienia niezwykle cenna zawartość tego programu - nie tylko ze względu na cenionych autorów oraz to, że prof. A. Wróbel jest redaktorem naukowym Navigatora Administracyjnego, ale przede wszystkim ze względu na jego aktualność. Jest to najbardziej aktualny komentarz dostępny na rynku i jest systematycznie co kwartał aktualizowany.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już łącznie 484 procedury oraz ponad 41 tysięcy innych dokumentów - aktów prawnych, orzeczeń i pism urzędowych, tez z piśmiennictwa i glos, komentarzy i monografii oraz wzorów.