Z przyjemnością informuję, że LEX Navigator Postępowanie Administracyjne został wzbogacony o komplet procedur z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji - łącznie jest to 128 dokumentów.

Z przyjemnością informuję, że LEX Navigator Postępowanie Administracyjne został wzbogacony o komplet procedur z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji - łącznie jest to 128 dokumentów. Ta zawartość programu będzie dla jego odbiorców niezwykle cenna i przydatna w codziennej pracy. Przejrzyste diagramy procedur wyjaśniają trudne i nieprecyzyjne przepisy ustawy egzekucyjnej.

Niemal dokładnie rok od udostępnienia wersji beta LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już 484 procedury z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ochrony informacji niejawnych oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Łącznie z innego rodzaju dokumentami (akty prawne, komentarze, monografie, orzeczenia itd.) program obejmuje ponad 40 tysięcy dokumentów.

Bartosz Starczewski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne