Uprzejmie informujemy, że prawdopodobnie jeszcze jesienią 2013 r., użytkownicy LEX Navigator Postępowanie Cywilne będę mieć do dyspozycji wszystkie planowane procedury przewidziane przepisami k.p.c. Szacujemy, że liczba procedur w programie będzie wynosić około 900!!!

Uprzejmie informujemy, że prawdopodobnie jeszcze jesienią 2013 r., użytkownicy LEX Navigator Postępowanie Cywilne będę mieć do dyspozycji wszystkie planowane procedury przewidziane przepisami k.p.c. Szacujemy, że liczba procedur w programie będzie wynosić około 900!!!

Program LEX Navigator Postępowanie Cywilne przez cały czas, od momentu jego pojawienia się w sprzedaży, bardzo intensywnie się rozwija.

Obecnie w programie znajduje się już ponad 650 procedur uregulowanych w k.p.c., a ponad 70 czeka na publikację w najbliższych tygodniach.

Jednocześnie, już teraz Użytkownicy mają dostęp m.in. do 61 komentarzy, 29 monografii, blisko 18 000 orzeczeń, prawie 1400 wzorów. Dodawanie zaś kolejnych procedur będzie bezpośrednio wiązać się ze wzrostem liczby wspomnianych dokumentów wykładni i praktyki.

dr Wojciech Kowalski,
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne