LEX Navigator Postępowanie Administracyjne systematycznie wzbogaca się o kolejne procedury. Dzięki nowym dokumentom z zakresu egzekucji administracyjnej, program zawiera już 250 procedur w części Postępowanie administracyjne.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne systematycznie wzbogaca się o kolejne procedury. Dzięki nowym dokumentom z zakresu egzekucji administracyjnej, program zawiera już 250 procedur w części Postępowanie administracyjne.

Łącznie program zawiera 464 procedury.

Warto również dodać, iż LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzbogacił się o nową monografię - drugie wydanie "Metodyki pracy sędziego w sprawach administracyjnych" autorstwa profesorów Barbary Adamiak i Janusza Borkowskiego, Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Publikacja tych niezwykle uznanych autorów jest bardzo ceniona wśród sędziów sądów administracyjnych.