Egzekucja administracyjna to trudne zagadnienie nawet dla praktyków. Niejasne i nieprecyzyjne przepisy ustawy o egzekucji administracyjnej nie sprzyjają pewności postępowania ani organów prowadzących egzekucję, ani osób od których są egzekwowane obowiązki.

Egzekucja administracyjna to trudne zagadnienie nawet dla praktyków. Niejasne i nieprecyzyjne przepisy ustawy o egzekucji administracyjnej nie sprzyjają pewności postępowania ani organów prowadzących egzekucję, ani osób od których są egzekwowane obowiązki.

Pokazanie tych trudnych zagadnień na diagramach jako połączonych ze sobą czynności, które wzajemnie od siebie zależą i wymagają wykonania w określonej kolejności na pewno będzie zatem przydatne różnym osobom - od studentów poznających zagadnienia egzekucji od strony teoretycznej, po praktyków na co dzień zajmujących się tymi postępowaniami.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne jest systematycznie rozbudowywany o kolejne procedury egzekucyjne - od dzisiaj jest ich już 101. Jest to znacznie ponad połowa z planowanych procedur dotyczących egzekucji administracyjnej. Łącznie procedur ze wszystkich zakresów tematycznych jest już obecnie 455.