Z przyjemnością informujemy, że LEX Navigator Postępowanie Karne zawiera już ponad 220 procedur.

Z przyjemnością informujemy, że LEX Navigator Postępowanie Karne zawiera już ponad 220 procedur z zakresu:

- postępowania przygotowawczego,
- stosowania środków przymusu,
- postępowania dowodowego,
- postępowania przed sądem I instancji,
- postępowania odwoławczego,
- kosztów postępowania,
- postępowania przed sądami wojskowymi.

To nie koniec - procedur będzie nadal przybywać.