LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wciąż wzbogaca się o nową zawartość - od dziś w programie dostępnych jest już ponad 400 procedur - 204 procedury administracyjne oraz 202 procedury sądowoadministracyjne.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wciąż wzbogaca się o nową zawartość - od dziś w programie dostępnych jest już ponad 400 procedur - 204 procedury administracyjne oraz 202 procedury sądowoadministracyjne.

Cały czas przygotowywane są kolejne procedury z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego oraz egzekucji administracyjnej.

Oprócz procedur w programie dostępne są także:
- akty prawne (teksty) - ok. 180;
- orzeczenia sądów - ok. 32.500;
- orzeczenia administracji - ok. 200;
- pisma urzędowe - ok. 120;
- komentarze - 6 (przy czym dostępnych jest wiele wydań tych komentarzy);
- monografie - 41;
- glosy - ok. 290;
- tezy z piśmiennictwa - ok. 4.700;
- wzory dokumentów - ok. 600.