Uprzejmie informujemy, że LEX Navigator Postępowanie Cywilne został uzupełniony m.in. o komplet procedur z zakresu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

Uprzejmie informujemy, że LEX Navigator Postępowanie Cywilne został uzupełniony m.in. o komplet procedur z zakresu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

Do produktu trafiły również pierwsze procedury z zakresu egzekucji z nieruchomości.

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne