LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już ponad 340 procedury.

Z przyjemnością informuję, iż w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne znajdują się łącznie już 153 procedury z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi! Program w tej części cały czas przyrasta o kolejne dokumenty.

Oprócz procedur sądowoadministracyjnych ta część programu zawiera również ok. 19.000 innych dokumentów - aktów prawnych, komentarzy i monografii, orzeczeń sądów, glos i tez z piśmiennictwa.

Postępowanie sądowoadministracyjne jest wydzieloną częścią programu LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, ale jednocześnie jest jego integralną i nieodłączną częścią.

Łącznie z procedurami sądowoadministracyjnymi LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już 342 procedury!

Bartosz Starczewski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne