Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniu br. udostępniliśmy Użytkownikom SIP LEX kolejny produkt z rodziny LEX Navigator - LEX Navigator Prawo Handlowe, prezentujący obecnie ponad 50 procedur z zakresu Kodeksu spółek handlowych, przedstawionych w formie przejrzystych i łatwych w obsłudze schematów.

Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniu br. udostępniliśmy Użytkownikom SIP LEX kolejny produkt z rodziny LEX Navigator - LEX Navigator Prawo Handlowe, prezentujący obecnie ponad 50 procedur z zakresu Kodeksu spółek handlowych, przedstawionych w formie przejrzystych i łatwych w obsłudze schematów.

Docelowo aplikacja będzie zawierać co najmniej 150 procedur z zakresu k.s.h., a także wybór tekstów aktów prawnych, orzeczeń, wzorów dokumentów, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z zakresu prawa handlowego.

Redakcję naukową LEX Navigatora Prawo Handlowe tworzą tak znamienici praktycy prawa, jak prof. Andrzej Kidyba, dr Adrian Niewęgłowski, dr Agnieszka Goldiszewicz, mec. Paweł Daszczuk.

Anna Kubuj-Kacperek
Wydawca LEX Navigator Prawo Handlowe