LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już ponad 50 procedur dotyczących egzekucji administracyjnej!

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzbogacił się o kolejne procedury - w tym z zakresu egzekucji administracyjnej. Łącznie w programie jest już ponad 50 procedur dotyczących egzekucji administracyjnej!

Rośnie także liczba procedur związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym. Procedur z tego zakresu jest już łącznie blisko 150!

Cały program LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już zatem 333 procedury.

Bartosz Starczewski
Wydawca LEX Navigator Procedury Administracyjne