Wzbogacona zawartość  LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Uprzejmie informujemy, że cztery kolejne procedury dotyczące problematyki związanej ze skargą kasacyjną zostały dołączone do LEX Navigator Postępowanie Cywilne. Są to następujące procedury:

• Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względów podmiotowych

• Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względów przedmiotowych

• Przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu

• Wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Wojciech Kowalski Wydawca
LEX Navigator Postępowanie Cywilne