Nowa zawartość  LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Ponadto do programu dodaliśmy procedurę dotyczącą "Złożenia wykazu majątku i przyrzeczenia przez dłużnika", która jest również bezpośrednio związana z postępowaniem dotyczącym wyjawienia majątku.

 Przypominamy, że wyjawienie majątku jest pomocniczym sposobem egzekucji, który nie prowadzi bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela, lecz jedynie stwarza warunki do przeprowadzenia egzekucji dla jego zaspokojenia. Na skutek otrzymanych od dłużnika wiadomości wierzyciel może skutecznie wszcząć egzekucję do określonych składników jego majątku w celu zaspokojenia należności pieniężnej wynikającej z tytułu wykonawczego.

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne