LEX Monografie to dostęp do największej biblioteki monografii z zakresu prawa pracy w jednym miejscu. Dzięki szczegółowemu ujęciu tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa), a także najwybitniejszemu gronu autorskiemu, oferowane publikacje stanowią nieocenioną pomoc w analizie zagadnień prawnych.

Procesowe prawo pracy, K.W. Baran

Zakaz konkurencji w prawie pracy, Z. Góral (red.), P. Prusinowski

Odpowiedzialność pracownicza, Z. Góral (red.), E. Staszewska

Czas pracy, Z. Góral (red.), E. Staszewska

Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, A. Drabek

Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Z. Hajn

 

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, M. Klimas

Prawo pracownika do prywatności, M. Wujczyk

Ochrona interesu pracodawcy, M. Latos-Miłkowska

Prawo zatrudnienia, M. Gersdorf

Pozorność w umownych stosunkach pracy, M. Raczkowski