Publikacje oferowane w ramach LEX Monografie to najbardziej wnikliwe opracowania zagadnień prawnych reprezentujących wysoki poziom naukowy i przydatnych w pracy prawnika. To nie tylko bogactwo tytułów, lecz także wygoda korzystania, umożliwiająca porównywanie poglądów i bardzo pogłębione analizy zagadnień prawnych.

Odpowiedzi na każde zagadnienie m.in.:

Prawo karne skarbowe

Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym, M. Tużnik
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, I. Zgoliński
Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce, J. Duży

Prawo karne materialne

Obrona konieczna w prawie karnym, A. Marek
Zniesławienie w polskim prawie karnym, I. Zgoliński
Bójka i pobicie, A. Nowosad
Kara ograniczenia wolności, A. Ornowska
Niepoczytalność i poczytalność, A. Golonka

Postępowanie karne

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia, D. Świecki
Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, E. Samborski
Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych,P. Hofmański, S. Zabłocki
Uzasadnienie wyroku w polskim postępowaniu karnym, R. Broniecka
Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, P. Wiliński (red.)
Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym, S. Steinborn
Proces karny w świetle konstytucji, P. Wiliński
Apelacja w postępowaniu karnym, D. Świecki