Moduł obejmuje zbiór monografii z następujących dziedzin: prawo cywilne materialne, prawo cywilne procesowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo  gospodarcze, prawo handlowe, prawo konsumenckie, prawo bankowe, prawo spółdzielcze, prawo rynku kapitałowego, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe, prawo własności przemysłowej, prawo własności intelektualnej, prawo prasowe.

 

Prawo cywilne materialne

Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej, M. Giaro
Kodeksowe umowy handlowe, A. Kidyba (red.)

Postępowanie cywilne

Apelacja w postępowaniu cywilnym,T. Ereciński
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, H. Pietrzkowski
Przebieg procesu cywilnego, T. Wiśniewski

Prawo handlowe

Pozakodeksowe umowy handlowe, A. Kidyba
Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych, A. Witosz
Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych, W. Popiołek (red.)

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Małżeńskie ustroje majątkowe, E. Skowrońska-Bocian
Swoboda intercyzy, T. Sokołowski
Względne zakazy małżeńskie, M. Domański
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń, A. Pokora

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe, W. Żurek, L. Kaltenbek-Skarbek
Umowa o dział spadku, J. Biernat
Notarialne poświadczenie dziedziczenia, P. Borkowski
Podpis spadkobiercy na testamencie,M. Rzewuski

 

Prawo autorskie

Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego, I. Matusiak
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji, J. Szczotka
Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, J. Banasiuk

Prawo upadłościowe

Czynności sądowe w sprawach upadłościowych, D. Zienkiewicz
Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych, W. Klyta
Jurysdykcja krajowa w sprawach o ogłoszenie upadłości, A. Hrycaj

 

Prawo nieruchomości

Nieruchomości. Problematyka prawna,G. Bieniek, S. Rudnicki
Użytkowanie wieczyste. Zagadnienie konstytucyjne, Z. Truszkiewicz
Roszczenia przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich.Sposób ich dochodzenia w postępowaniu administracyjnym i sądowym, H. Ciepła, R.M. Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska

Prawo własności intelektualnej

Prawo autorskie, J. Barta, R. Markiewicz
Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, E. Traple
Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej,K. Szczepanowska-Kozłowska