Zawiera szczegółowe informacje z zakresu prawa zamówień publicznych w placówkach medycznych.


Pakiet jest dostępny we wszystkich wersjach serwisu LEX Medica.

Zagadnienia omawiane w pakiecie Zamówienia Publiczne:

  • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznego w placówkach medycznych ,
  • wybór najkorzystniejszej oferty np. w przetargu na dostawę sprzętu medycznego,
  • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego np. na dostawę leków,
  • środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.Pakiet Zamówienia Publiczne pomoże Ci w:przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia krok po kroku, zgodnie z przepisami prawa,
weryfikowaniu zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia na potrzeby placówki medycznej,
 
przygotowaniu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia np. na dostawę aparatury medycznej,
zminimalizowaniu ryzyka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
 
procesie ustalania kryteriów oceny ofert w przetargach prowadzonych przez placówki medyczne,
ustaleniu właściwego dla przedmiotu zamówienia kodu CPV,
 
przygotowaniu się do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem,
zminimalizowaniu ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 Usługi dostępne w ramach pakietu Zamówienia Publiczne:
w wersji premium

w wersji optimum i premium
 EksperciWłodzimierz Dzierżanowski
- doktor nauk prawnych; wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego; prezes zarządu Grupy Doradczej Sienna sp. z o.o. specjalizującej się w dziedzinie finansów publicznych, pomocy publicznej, zamówień publicznych oraz wydatkowania środków pochodzących ze wsparcia UE; były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz były zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ewa Wiktorowska
- Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, była trener i  arbiter z list prowadzonych przez Prezesa UZP, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komisji sejmowych ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych, wykładowca, doradca w szczególności z zakresu zamówień publicznych na prace projektowe i roboty budowlane, autorka wielu publikacji interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych.